İŞKUR Sosyal Çalışma Programı..

Özet

İŞKUR tarafından düzenlenen,üniversite öğrencilerine yönelik kamuda çalışma fırsatı...

16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te yapılan değişiklikle, üniversite öğrencilerine yaz döneminde kamu kurumlarında kısmi süreli olarak çalışmanın yolu açılmıştı. Üniversite öğrencilerinin; çalışma hayatı ile tanışmasını sağlamak, gençlere çalışma disiplini kazandırmak ve insani değerlerin geliştirilmesini desteklemek amacıyla öğrencilerinin yaz dönemi sürecinde kamusal alanlarda geçici süre ile çalışmalarını sağlayacak olan program İŞKUR tarafından Sosyal Çalışma Programı  (SÇP) adı ile yürütülecek.  

İlk defa bu yıl uygulanacak olan Sosyal Çalışma Programı için, program hedefine bağlı olarak toplumsal sorumluluk ve farkındalık bilinciyle sosyal çalışma olgusu oluşturmak ve etkin sonuç elde etmek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılmış olup 2019 Haziran ayı itibarı ile uygulanmaya başlıyor. 

Haziran ayında başvuruları başlayacak olan Sosyal Çalışma Programının kapsamı ve başvuru şartları aşağıda özetlenmiştir. Tüm önlisans ve lisans öğrencilerimize önemle duyurulur.

Programdan Kimler Yararlanabilecek?

Sosyal Çalışma Programı kapsamında çalışmak isteyen öğrencilerin örgün öğretim lisans ve veya ön lisans öğrencisi olmaları gerekmektedir.
Uygulama süresi içerisinde dersleri devam eden (yaz okulu olan) veya zorunlu staj yapan öğrenciler bu programdan yararlanamayacaktır.
Öğrenciler, üniversite öğrenimi boyunca sadece 3 ay süreyle programdan yararlanabilecektir.
Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Sosyal Çalışma Programı başvuruları 2019 Haziran ayından itibaren Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. Başvurular öğrencilerin yaz döneminde bulanacakları İllerin İl müdürlüklerine müracaat ederek başvuru yapabilecektir.

Çalışma Süresi ve Ücret

Sosyal Çalışma Programı kapsamında üniversite öğrencileri; Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında en fazla üç ay süreyle çalışabilecekler.

Programdan yararlanan öğrenciler; günlük 8 saatten, haftada üç gün çalışacak olup ayrıca program süresinde 5 güne kadar izin hakkı kullanabilecekler. Programdan yararlanan öğrencilerin 3 aylık çalışma süresi ile ilgili sosyal sigorta girişleri ve primleri İŞKUR tarafından yapılacaktır.

Bu program kapsamında çalışan öğrencilere verilecek olan ücret, asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır. Çalışılan günlerin toplamının asgari ücret karşılığı hesaplanacak ve bu şekilde ödeme gerçekleştirilecektir. Yani programa katıldığınız günler için asgari ücret üzerinden (günlük 67,36TL) ödeme yapılacaktır.

Hangi İşlerde Çalışılacak?

Sosyal Çalışma Programı kapsamında üniversiteli gençler bulundukları şehirlerde, toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda hizmet sunan kamu kurum veya kuruluşlarında; 

Doğanın korunması,
Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması,
Kütüphanelerin bakımı ve düzeni,
Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi 
alanlarında nitelikli işlerde çalıştırılacaktır.

Galeri